คุ้กกี้วนิลา / กาแฟ / ใบเตย /ช็อคโกแลต คุกกี้ข้าวโอ็ตเม็ดมะม่วง ( Oatmeal with cashew nut & raisin cookies) คุ้กกี้เม็ดมะม่วงช็อคชิพ (Chocolate chip with cashew nut& raisin cookies)
คุ้กกี้วนิลา / กาแฟ / ใบเตย /ช็อคโกแลต คุกกี้ข้าวโอ็ตเม็ดมะม่วง ( Oatmeal with cashew nut & raisin cookies) คุ้กกี้เม็ดมะม่วงช็อคชิพ (Chocolate chip with cashew nut& raisin cookies)
เมอแรงต์ (Meringue cookies) คุ้กกี้ลูกช็อคไส้แยมสตรอเบอรี่ คุ้กกี้สิงคโปร์
เมอแรงต์ (Meringue cookies) คุ้กกี้ลูกช็อคไส้แยมสตรอเบอรี่ คุ้กกี้สิงคโปร์
เมอแรงต์ (Meringue cookies)
คุ้กกี้งาขี้ม่อน