พายไก่ (CHICKEN PIE) พายสัปปะรด (PINEAPPLE PIE) โคนครีม (Cream cone)
พายไก่ (CHICKEN PIE) พายสัปปะรด (PINEAPPLE PIE) โคนครีม (Cream cone)
ทาร์ตสัปปะรด (PINEAPPLE TART) ทาร์ตมะพร้าวกรอบ (CRISPY COCONUT TART) ทาร์ตไข่ (EGG TART)
ทาร์ตสัปปะรด (PINEAPPLE TART) ทาร์ตมะพร้าวกรอบ (CRISPY COCONUT TART) ทาร์ตไข่ (EGG TART)
ทาร์ตลูกเกดมะนาว (LEMON RAISIN TART) ทาร์ตบลูเบอรี่ / สับปปะรด พายกรอบ
ทาร์ตลูกเกดมะนาว (LEMON RAISIN TART) ทาร์ตหยดน้ำบลูเบอรี่ / สับปปะรด พายกรอบ